Välkommen till drivec.se. Sparsam körning, eco driving.
 

Resultatet är 15 procent minskad bränsleförbrukning. Minst.

Ökad lönsamhet, bättre säkerhet och minskad miljöpåverkan är starka argument för de flesta företag. Men för att nå resultat i det arbetet behövs ett ledningssystem som motiverar, som är enkelt att använda och följa upp och där föraren får direkt feedback, oavsett fordon eller körsträcka. Med Drivec är fordonsinformationen tillgänglig både lokalt i fordonet, via Drivec Cloud och genom Drivecs företagsanpassade rapporter. Resultatet är tydlig information som leder till ökad lönsamhet.
, miljövänlig körning, miljö, DGR, Bridge
drive, minskad bränsleförbrukning, miljöpåverkan

RÄKNA UT HUR MYCKET KAN DU SPARA

Välj valuta


Hur många fordon har du?

FORDON

Hur lång sträcka kör du per år?

KM/FORDON

Genomsnittlig förbrukning?

LITER/100 KM

Vad har du för bränslekostnad?

KR/L

Fördelning av trafiktyp?

TÄTORT

LANDSVÄG

0 kr per år


Drivec i nytt projekt för att minska bränsleförbrukning i arbetsmaskiner

Energikonsumtionen inom jordbruket är hög. I ett gemensamt projekt med JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, ska Drivec utveckla ett system med förarstöd som hjälper maskinförare att köra sina entreprenad-, jord- och skogsbruksmaskiner mer effektivt. Systemet ska mäta och följa energieffektiviteten i fordon och dela upp den mellan olika förare, fält, arbetsmoment och verksamhetsgrenar. Metoden för att mäta energieffektivitet togs fram i ett tidigare projekt tillsammans med JTI som var finansierat av Vinnova. Metoden är helt unik och kommer att kunna användas på alla fordon som har en förbränningsmotor. Metoden ger svar på hur effektivt en förare använder motorn

Läs mer
nobina, referenser, spara pengar, spara bränsle, dyrt bränsle


NOBINAS GRÖNA RESA

"Vi valde Drivec Sparsam körning för att kunna följa upp miljövänlig körning hos våra förare på ett bra sätt. Det är jätteviktigt att det är förarens påverkan som mäts, inte andra faktorer. Inom Nobina finns många olika busstyper som trafikerar hela Norden. Med parametern "överförbrukning" kan förarna följa utvecklingen och göra jämförelser oavsett vilken buss eller sträcka de kört",
säger Anna Jonasson, operativ chef på Nobina. Läs mer
nobina, referenser, spara pengar, spara bränsle, dyrt bränsle
Drivec AB • Sundstorget 5 • 252 21 Helsingborg • Tel 042-10 89 70 • info@drivec.se
Integritetspolicy