Drivec medverkar i VTI:s forskningsprojekt

Trafiksäkerhet och förändrat körbeende är två absoluta hörnstenar för utvecklingen av Drivecs produkter och erbjudanden. Därför känns det fantastiskt roligt att kunna berätta att vi har en viktig roll i det forskningsprojekt som VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut driver i samarbete med vår kund Bivab.

Syftet med projektet är att mäta och följa  förflyttningen till ett säķrare beteende i trafiken i samband med implementering av ledningssystem för trafiksäkerhet. Ökad trafiksäkerhet som ger både tryggare och säkrare resor för såväl medarbetare som resenärer.

Drivecs bidrag i forskningsprojektet, som pågår från och med våren till 31 dec 2020, är att leverera in data i projektet för att följa upp i vilken mån som operatörernas fordon följer hastighetsbegränsningarna inom vissa givna områden. Tekniken  bakom bygger på en geofence-teknologi där Drivec genom att följa bussens rörelser via GPS kan sätta upp mätpunkter för geografiska områden. Exempelvis kan man göra ett geofence-område på en 30-sträcka och mäta hastighetsefterlevnaden inom det givna området. Värt att notera är att chaufförerna är helt anonyma i undersökningen. Undersökningen syftar alltså till att få en rättvisande bild över hur beteendet ser ut under perioden för studien.

– Vi är såklart jättestolta över att få vara med och bidra med vår kompetens i några av våra hjärtefrågor för att skapa beteendeförändringar för ökad säkerhet i en av de branscher som vi brinner mest för. Och vi ser med spänning fram mot resultatet från studien, säger Mikael Gabrielsson, sälj- och marknadschef på Drivec.

Dela på Linkedin