EcoDriving - Ingenting utan engagemang från förarna

– Det är ju inte systemet som trycker på broms och gas, utan föraren. Därför är kontinuerlig utbildning och förståelse för systemet helt avgörande. Orden kommer från Anna Ståhl, utbildningsledare på Vy buss som leder arbetet med att utbilda nästa generations förarcoacher till en av Nordens största transportkoncerner.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen och därmed möjligheterna att köra mer ekonomiskt, komfortabelt och med minskad risk för skador, mer hållbart helt enkelt. I det här arbetet får förarcoacherna en central roll då de som ledare kan finnas nära förarnas vardag och jobba med att peppa och utbilda dem i vardagen.
– Vi vet att ökad förståelse och kommunikation mellan förare, ledning och verkstadspersonal leder till bättre arbetsklimat och minskade kostnader, säger Anna.

Det är Drivec som står för expertkunskapen och erfarenhetsöverföringen till förarcoacherna i utbildningen.
– Det är ett positivt och kunnigt gäng som visar stort intresse för vår verksamhet och som verkligen brinner för sparsam körning, konstaterar Anna.

De blivande förarcoacherna var positiva till både utbildningen och Drivec EcoDriving.

– Jag tycker utbildningen var bra och givande. Det här kommer att bli ett mycket bra verktyg som kan användas i fler syften än bara för kostnadsbesparingar. Det ska bli intressant att se hur det kan påverka upplevd komfort och i slutänden hur våra kunder uppfattar hur det är att resa med oss, säger Hallgeir Sandén en av deltagarna.

Nu tar det verkliga jobbet vid. Att skapa engagemang och implementera EcoDriving hos förarna.

– Tanken är att fortsätta möta Drivec varannan vecka, samtidigt ska förarcoacherna påbörja coachning av förarna och skapa en onboardingplan för hur nyanställda snabbt ska komma in i systemet. Det här ska bli ett spännande och roligt arbete, avslutar Anna.

Dela på Linkedin