Finlands största långdistansoperatör ny kund

Under våren har installation av Drivec Ecodriving skett hos Finlands största operatör inom distansresor, OnniBus.com. Målsättningen är lika tydlig som relevant: sänkta drivmedelskostnader och bättre körvanor.

Efter att under många år har växt kraftigt som bolag så är OnniBus.com numera Finlands största och mest välkända varumärke inom långdistans-resor. Bolagets 128 bussar kör årligen 28 miljoner (!) kilometer under sina 5 miljoner kundresor.

”Det känns såklart väldigt roligt att vi tillsammans med vår partner i Finland, Telia, har lyckats landa OnniBus som kund. Vi är övertygade om att våra tjänster kommer att fungera lika bra i Finland som här hemma i Sverige.” säger Drivecs marknads- och försäljningschef Mikael Gabrielsson.

Installationerna är i full gång och kommer i ett första steg att ske i alla 68 dubbeldäckare som trafikerar vägarna. Möjligheten finns också att installationerna därefter fortsätter i bolagets 60 singel-däckare.

”Vi har börjat publicera förar-specifik data till våra bussförare på våra stationer på månadsbasis. Detta är ett sätt för att synliggöra de framsteg vi kan göra både på individuell nivå men även på företagsnivå med data vi kan få genom systemet för sparsam körning.” säger Lauri Helke, VD för OnniBus.com.

”Den data som vi får från våra uppkopplade fordon gör att vi kan spara 1-5% bränsle per år. Endast dubbeldäckarna förbrukar ca 5,5 miljoner liter per år vilket innebär att våra bränslekostnader är ca 6 miljoner € per år. Detta innebär såklart betydande besparingar då vi förutom lägre bränslekostnader kommer att kunna minska slitaget på däck och andra kör-kostnader. Även naturen säger tack för de minskade utsläppen! – fortsätter Lauri Helke på Onnibus.

Utöver installationen av Drivec Ecodriving på alla dubbeldäckare så kör man även Drivec VHM på samma fordon under en testperiod. VHM är systemet för att i realtid bevaka statusen i alla individuella fordon och i tid upptäcka avvikelser i bussens beteende. Om detta test faller väl ut så är det troligt att man även väljer att göra en skarp installation av Drivecs lösning för fordonshälsa också.

”Tack för förtroendet säger vi på Drivec” avslutar Mikael Gabrielsson.

Dela på Linkedin