Förarens bild av Drivec ecodriving

KE’s bussar har kört med Drivec ecodriving sedan början på hösten 2019. Vi fick en pratstund med en av deras förare som kör allra mest sparsamt, David Barnes. Och fick hans bild av Drivecs lösning för sparsam körning.

Om David: Han är 57 år och har kört tunga fordon i 38 år varav de sista 10 åren som en förarna på KE’s buss. David är musiker i grunden och har under många år kört bandets turnébuss flertalet varv runt Sverige. Denna erfarenhet har han tagit med sig in till KE`s buss också.

Du menar alltså att din bakgrund har spelat roll för ditt sätt att köra buss, hur menar du?

Jag är musiker i botten. Jag tror att det kan ha hjälpt mig att lyssna på när motorn till exempel pressas för hårt. Andra kollegor kanske inte tänker så. Jag lyssnar mycket på ljudet från motorn, som man lyssnar på ljudet från ett instrument. Dessutom var min pappa militär och han lärde mig redan tidigt att ta hand om motorn och de fordon jag kör och att det är viktigt att ha respekt för fordonet.

Har Drivec ecodriving förändrat ditt sätt att köra? I så fall, på vilket sätt?

Jag var relativt bra på att köra sparsamt redan innan systemet installerades. Men jag har fått bevis för vad som jag gjort bra och vad som gick att utveckla mera. Min körstil har förändrats sedan installationen. De första 4-6 veckorna handlade mycket om att lära sig vad förarskärmen/appen ger för respons. Det var riktigt kul att upptäcka hur ens sätt att köra påverkar förbrukningen. Man lär sig mycket av den feedback man får via systemet. När man lärt sig grunderna så blev jag motiverad till att lära mig att köra än mer sparsam.

Vad konkret har du blivit bättre på?

Coasting, dvs att rulla har jag blivit bättre på. Men också att planera min körning. Det jag också märker nu på sommaren, när vi kör mer olika turer, är att jag blir bättre på att köra sparsamt på en ny sträcka efter att ha kört den några gånger då jag på ett bättre sätt kan planera min körning. Jag upplever också att jag är mindre stressad på jobbet då jag agerar lugnare som förare. Vilket också gör att jag upplever att jag kör säkrare.

Över lag så är jag en bättre förare nu än tidigare. Något som jag också märkt är att det kräver större koncentration att planera sin körning. Vilket gör att jag är rejält trött när jag kommer hem från jobbet. Men det ser jag bara som ett kvitto på att jag gjort ett bra jobb.

Hur har installationen av Drivecs system för sparsam tagits emot av förarna i organisationen generellt?

Som inför de flesta förändringar så finns det alltid ett visst motstånd. Men det rör sig i rätt riktning och fler och fler förstår att det finns mycket att vinna på att jobba tillsammans med systemet. Som med alla förändringar så tar det lite tid att få den breda acceptansen. Men jag är övertygad om att Drivec Ecodriving är en viktig pusselbit i KE’s hållbarhetsarbete. Information är nyckeln som jag ser det. Och att man öppnar upp för en bra dialog mellan förare, leverantören (Drivec) och ledningen. Vi är på rätt väg, avslutar David.

Dela på Linkedin