KE´s bussar rullar för klimatet

Oskar Nelson Danevad, affärsutvecklare på KE’s bussar, berättar hur de gjort för att minska sitt klimatavtryck och hur det ökade engagemanget har påverkat hela företaget. Både i det stora och i det lilla.

För KE´s bussar är miljöfrågan oerhört betydelsefull och de arbetar dagligen efter att minimera sin miljöpåverkan. För två år sedan köpte de in Drivecs Sustainable Suite, som innehåller både sparsam körning och fordonshälsa, för att bli dels bli ännu mer energieffektiva men också involvera sina förare på ett smidigt sätt. Det är ju trots allt förarna som bäst känner sina fordon och kan påverka både energiförbrukningen och själva körkulturen.

– Drivecs lösning Sustainable Suite passar oss som vill bli ett grönare företag. Våra förare kan på ett enkelt sätt påverka sin körning då de får direkt feedback vad gäller energi- och bränsleförbrukning. I fikarummet pratar vi mycket med varandra om platser där det lätt blir sena inbromsningar, hur man optimerar mjukheten i körningen och planerar för att rulla maximalt för att spara på miljön. Det är många diskussioner om körvägar och hur man ska tänka i olika trafiksituationer, berättar Oskar.

Efter två år med Sustainable Suite har engagemanget och medvetenheten i företaget vuxit och det har lett till flera positiva sidoeffekter. Kundärenden med synpunkter om ryckig körning och påkörningsskador på refuger har minskat från en redan låg nivå till en nästintill obefintlig nivå. KE´s bussar följer fordonshälsan månad för månad på individuella bussar och kan identifiera bussar med mekaniska problem i ett tidigt skede.

– Vi har bra underlag efter två år och har sett effekten av det här systemet. Nästa fråga är ju hur kan vi utöka det här. Systemet har bidragit till en öppnare och tydligare dialog i hela företaget, vilket gynnar hela företaget i längden. Systemet ger en energieffektivisering men också en extra nivå av medvetenhet och engagemang hos oss alla, avslutar Oskar.

Dela på Linkedin