KE's Bussar satsar på Drivec Ecodriving

Nu är det klart att KE’s Bussar i Kungsbacka har bestämt sig för Drivec EcoDriving. Företaget har idag ett 60-tal bussar och kör nästan all linjetrafik i Kungsbacka kommun. Dessutom kör de såväl skoltrafik som beställningstrafik. KE’s Bussar har ett starkt miljötänk och har redan gjort en omställning till att köra på 100 % förnybara drivmedel.

– Inledande analyser från Drivecs prova-på-paket visade att det fanns potential att göra stora besparingar med hjälp av Drivec EcoDriving, vilket gör det naturligt för oss att i förlängningen applicera systemet i merparten av våra fordon. Säger Per Hendén, ekonomichef på KE’s Bussar.

– Dessutom är det ett användarvänligt system, där det är lätt att plocka ut bra information i rapporter både på förar- och fordonsnivå. Förutom kostnadsbesparingarna är Drivec EcoDriving ett användbart verktyg i vårt miljöarbete.

________

Mikael Gabrielsson
Sales and Marketing Director
mikael.gabrielsson@drivec.se
+46 42 10 89 79

Dela på Linkedin