Lysekils buss installerar Drivec Sustainable Suite

Som en del av ramavtalet med BIVAB, Buss i Väst AB gör nu Lysekils buss en satsning på Drivecs Ecodriving och Vehicle Health Management. Installationen är i ett första steg på tio bussar men om det faller väl ut kan det komma att innefatta totalt 28 bussar. 
– Vi valde att i ett första steg nappa på Drivecs prova på-erbjudande. Det känns viktigt att i egen regi få utvärdera systemet och då är det här ett bra sätt, säger Bertil Larsson, vd på Lysekils buss.

Lysekils buss arbetar aktivt för att skapa trygga och miljövänliga resor för sina resenärer.
– Det ligger ju i tiden och vi måste ta vårt ansvar genom att möjliggöra för förarna att köra bränslesnålt. Dessutom får vi ju med det här systemet bättre koll på fordonen, säger Bertil Larsson.

Även Drivecs Sales & Marketing Director Mikael Gabrielsson är nöjd med att man lyckats etablera ett samarbete med Lysekils buss.
– Baserat på vår långa erfarenhet av att installera system för sparsam körning och fordonshälsa vet vi att Lysekils buss har goda möjligheter att se betydande besparingar i sin verksamhet med hjälp av vårt system.

Att systemet sparar pengar och underlättar för Lysekils buss att få koll på sin fordonsflotta är ju nyckeln.
– Vi har varit försiktiga i att investera i sådana här system då fel system ofta kostar mer än det smakar. Nu hoppas vi att vi har hittat rätt system och att vi ska få det stöd vi behöver för att det ska hjälpa oss att producera effektiva och trygga resor, avslutar Bertil Larsson.

Dela på Linkedin