Ecodriving

Drivec EcoDriving är ett system för sparsam körning som gör att du kan börja planera för upp till 15 % lägre bränslekostnader. Minskat slitage och lägre servicekostnader gör att du bör kunna dra av ytterligare några procent. Drivec EcoDriving bygger på unik avancerad teknik, men det är ingenting du behöver bry dig om. Tvärtom! Vårt mål är att göra det enkelt, ja till och med roligt, för både dig och dina förare. Med tydliga mål som är enkla att nå kommer besparingarna att märkas på en gång.

Drivec EcoDriving fungerar på alla fordon oavsett fabrikat och bränsle eller energislag. Systemet mäter överförbrukning, det vill säga den del av den totala bränsleförbrukningen som föraren kan påverka genom sitt körsätt. En god investering, både för dig och för miljön.

Enkel integration

Realtidsinformation

Molnbaserad datalagring

Webbrapporter

Lättläst fordonskärm med självlärande förarstöd

 • Mäter överförbrukning och bränsleeffektivitet
 • Tar hänsyn till fordons- och yttre faktorer och är drivmedelsoberoende
 • Enkel måluppföljning
 • Tydligt och rättvis information förstärker önskat körbeteende
 • Löpande förarutbildning förstärker positivt förarbeteende
 • Individuella användare
Välj valuta
Hur många fordon har du?
Fordon
Hur lång sträcka kör du per år?
Km/Fordon
Genomsnittlig förbrukning?
Liter/100 km
Vad har du för bränslekostnad?
Fördelning av trafiktyp?
Tätort
Landsväg
Du sparar per år
4000
+

Installerade system av
Drivec EcoDriving

Drivec Ecodriving ger i genomsnitt

+
13.6
%

förbättrad bränsleeffektivitet

Varje år minskar vi CO2-utsläppen med

25000
ton

Vill du testa Drivec EcoDriving?

Drivec Analysis låter dig testa både EcoDriving och VHM i din egen fordonsmiljö. Drivec Analysis är en introduktion till Drivec EcoDriving och starten på din resa mot en mer hållbar körning. Analyspaketet innebär att systemet pilotinstalleras i ett antal av dina fordon. Därefter genomför vi tillsammans en två månader lång analysperiod där vi jämför utfallet av de förare som utbildats och använder Drivec EcoDriving med övriga förare.

Under hela analysperioden sker en löpande dialog där utfall mot satta mål sammanställs och utvärderas. Efter genomförd period levererar Drivec en slutrapport. Rapporten innehåller både mjuka och hårda värden, med det menar vi dels ekonomiska data men även hur förarna upplevt Drivec EcoDriving samt hur det har underlättat deras arbete.

Drivec Analysis är ett startpaket som låter dig testa hur det är att arbeta med sparsam körning för din fordonsflotta. I analyspaketet ingår:

 • Komplett uppsättning av hårdvara
 • Utbildning av förare och portalanvändare
 • Tillgång till Drivec Ecodriving (och Drivec Vehicle Health Management)
 • Löpande analys och utvärdering
 • Slutrapport och beslutsunderlag

Tekniken bakom Drivec VHM

Drivec Cloud ansluter ditt fordon till den molnbaserade portalen som i realtid låter dig följa din fordonsflotta. Drivec Cloud kan även kommunicera med dina andra FMS-system.

Om Drivec Cloud:

 • Realtidskommunikation med ca 80 parametrar per minut
 • Kundportal med rapportering av exempelvis bränsleekonomi, miljöpåverkan, fordonshälsa, och förarbeteende

Drivec Bridge är basen för alla produkter och den enhet som samlar in, tolkar och bearbetar data från ditt fordon. Om du redan har en kommunikationslösning i ditt fordon behöver du inte investera i en ny sådan.

Om Drivec Bridge:

 • Uppfyller senaste standards inom FMS
 • Enkel inkoppling och fjärruppdatering
 • Hög prestanda och säker konstruktion
 • Fordonsinformation från flera källor, som CAN-buss, J1708, 1-wire, rs-232, analoga/digitala portar och sensorer
 • Bakåtkompatibel för äldre fordon med EDC
 • Samlad data skickas med TCP/IP-protokoll
 • 3-axlig accelerometer

Ladda ner produktblad

Vad kul att du är intresserad av veta mer om vårt paketerbjudande Drivec Analysis. Ange dina kontaktuppgifter nedanför så får du ett automatiskt mail med produktbladet.