Policy för datahantering och cookies

Hur vi använder cookies

Cookies använder vi för att kunna utvärdera och hålla vår webbplats relevant och funktionell för dig som besöker den. När du använder vår webbplats lagras information via Google Analytics för att vi ska kunna få statistik och information om hur webbplatsen används. Det kan exempelvis vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom skärmstorlek, webbläsarversion, geografisk position och IP-adress.

Hur vi hanterar personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att samla in är ditt namn, företag du jobbar på och kontaktuppgifter till dig så som telefonnummer och e-postadress.

Vi kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

  • Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller webbplats.
  • När du fyller i ett formulär för t ex nedladdning av produktblad.
  • Vid besök på vår webbplats sker automatisk lagring av cookies.

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på vår hemsida (t ex vid nedladdning av produktblad) så samtycker du till att dina personuppgifter får användas för personlig uppföljning från någon av våra säljare och för framtida marknadsföringssyften kopplat till den tjänst eller produkt du visat intresse för.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi på Drivec kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Hur du kontaktar oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag.

Hur du kontaktar oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Drivec AB
Sundstorget 5
252 21 Helsingborg

Telefon: 042 – 10 89 70
E-post: info@drivec.se

Denna policy gäller från och med 2018-06-07