Om oss

Drivec utvecklar och tillhandahåller fordonsdata som ökar lönsamheten, höjer säkerheten och minskar miljökonsekvenserna för transportindustrin. Med stor förståelse för varje kunds unika behov, skräddarsyr vi lösningar där rätt information når rätt person i företaget.

Drivec är specialister på att läsa, tolka och bearbeta olika styrsystems datakommunikation i fordon. Styrkan ligger i att bearbeta den insamlade datan och med hjälp av avancerade beräkningsmodeller och algoritmer ta fram och presentera viktiga fordonsrelaterade mätetal och nyckeltal för användaren. Bolaget har lång erfarenhet av motorstyrsystem, växellådssystem, servosystem samt system för låsningsfria bromsar (ABS) och antisladd.

Drivec är ett privatägt, Helsingborgsbaserat företag som bildades 2004.

Historia

Allt började 1998 med en miljöengagerad entreprenör och några Coca-Colalastbilar. När Klas Göthe Drivecs grundare hörde talas om ett Sydafrikanskt system som kunde minska bränsleförbrukningen nappade han direkt. Systemet togs till Sverige och anpassades och installerades på ett antal Coca-Colalastbilar.

Resultatet var till en början slående, med 20 procents minskning av bränsleförbrukningen. Men de positiva siffrorna blev snart negativa. Grundidén för hur man sparar bränsle var fel och även utförandet. Det började pipa i lastbilen när man gasade för mycket, och systemet fungerade så att gasvajern automatiskt förlängdes om man gasade för mycket. Vilket i sin tur gjorde fordonet kraftlöst och trafikfarligt.

Självklart ogillade förarna systemet och hittade därför metoder för att kringgå det, med resultatet att körningen blev mer miljöfarlig än den varit från början. För Klas var insikten dock självklar – det går att minska bränsleförbrukningen. Men det krävs ett system som påverkar förarnas beteende positivt.

Arbetet med en fungerande EcoDriving-lösning fortsatte. Och tillsammans med sonen, Johan Göthe, som hade läst teknik och IT på Chalmers och universitet i Lund grundade man Drivec år 2004. Johan hade nämligen hittat ett unikt sätt att spara bränsle genom att beräkna förarbeteendet och kvantifiera det på ett sätt som ingen har lyckats med tidigare.

Drivec har sedan starten varit ett familjeföretag med en tydlig ledstjärna – att alltid ha kunden och framförallt användarna i centrum. Det är genom att lyssna och förstå deras utmaningar som Drivec än idag fortsätter utveckla fordonsinformationssystem som ökar lönsamheten, förbättrar säkerheten och minskar miljöpåverkan.

2013 så förvärvades 50% av Drivec av IDHA Sweden AB. Det var för Drivec en lyckad försäljning till ett starkt bolag där bägge parter fann synergieffekter i ägandet.

Vår affärsidé

Genom att tolka och göra fordonsinformation tillgänglig möter vi samhällets och transportindustrins önskan om ökad lönsamhet, förbättrad säkerhet och minskad miljöpåverkan.

Miljö

Vi vill med våra produkter och vår kunskap bidra till en positiv påverkan på miljön. Genom att förändra transportindustrins förhållningssätt till slitage, drivmedelsförbrukning och säkerhet i trafiken vill vi minska miljöpåverkan för hela samhället.

Därför är det också viktigt att begränsa den miljöpåverkan som uppkommer utifrån hur vi organiserar oss och bygger vår dagliga verksamhet. Vi är noga med att följa de lagar och krav som finns på miljöområdet, samt arbetar aktivt med att ständigt förbättra våra processer och rutiner samt välja material och komponenter med omsorg för miljön.

 

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
Det innebär att vi på Drivec arbetar löpande för att förbättra
vår kvalitet och minimera vår egen  miljöpåverkan. Det hoppas
vi kommer bidra till en mer hållbar framtid.