Hållbara affärer på riktigt.

Drivec brinner för att skapa hållbara affärer, sådana som får era mål att sammanfalla med planetens behov. Vår ambition är att vara med och bygga ett samhälle som är friskare, öppnare och mer hållbart.

Det fina med våra produkter är att det är enkelt att bevisa att vi gör verklig skillnad. Därför har vi sammanställt data från alla våra kunder i Sustainable Suite för att visa hur vi ligger till, tillsammans.

För enkelhetens skull så har vi i våra uträkningar räknat om och slagit ihop alla drivmedel (diesel, biogas och el) till ett och samma tal.

Såhär mycket minskade våra kunder sin förbrukning, sina utsläpp och sina drivmedelskostnader under 2021:

10 185 874

liter bränsle

168 066 921

kronor

27 400

ton växthusgaser (CO2e)

Det är såklart fina siffror. Men kanske svårt att greppa vad det faktiskt har betytt för vår miljö men också för vi människor som bor på vår planet? Låt oss förklara.

Vad betyder minskade växthusgaser för vår planet, egentligen?

Det är alltid svårt att förstå begrepp som koldioxidekvivalenter och kanske framförallt hur mycket ett ton växthusgaser är. Eftersom att vi gillar att göra det komplicerade enkelt har vi översatt siffrorna till något som förhoppningsvis känns lite enklare att greppa?

27 400 ton växthusgaser (CO2e) är lika mycket som:

1 096 000 träd binder per år.

19 865 varv runt jorden med genomsnittlig buss.

856 normalstora hushåll släpper ut per år.

9 133 bilar med en körssträcka om 1 200 mil släpper ut per år.

Räknar vi om våra 27 400 ton minskade växthusgaser (CO2e) till energi (kWh) så har våra kunder under 2021 sparat in lika mycket som:

12 176 normalstora hushålls totala förbrukning per år.

49 fotbollsplaner täckta med solpaneler producerar per år.

434 380 års regelbundet TV-tittande på en standard 50” LCD-TV.

Tillsammans förebygger vi hälsoproblem

Att minska utsläppen är inte enbart bra för plånboken och planeten. Genom att minska utsläpp från förbränningsmotorer, bromsar och däck minskar vi också andelen farliga partiklar i den luft vi andas i stadsmiljö. Något som faktiskt räddar liv. Enligt tidigare forskning från Naturvårdsverket så dör det i Sverige 3 211 människor i förtid varje år pågrund av exponering av farliga partiklar från vägtrafik. Sett till de minskade utsläppen som våra kunder tillsammans bidrog med under 2021 så motsvarade det 3,6 räddade liv.

3,6 räddade liv.

It’s payback time.

Jag drömmer om ett samhälle där vi nyttjar modern teknik och fordonsdata för att låta transportsektorns affärsmål sammanfalla med planetens behov. Jag vill ha tillbaka den rena naturen och fisken i sjöarna, men vet att vi måste gå framåt för att det ska ske.

Tillsammans får vi det att hända.

Johan Göthe
VD & Grundare

Vill du veta mer om hur vi har räknat ut allting? Läs mer här.