Våra uträkningar

Här redovisar vi för hur vi har kommit fram till våra siffror.

Utifrån den data vi kan få ut i vårt system för 2020 har våra kunder genom sin minskade bränsleförbrukning minskat utsläppen med 29018108 kg Co2.

Omräknat i bränsle
1 kg Co2 motsvarar lika mycket utsläpp som från 2,69 l diesel MK1.

29018108/2,69 = 10 787 401 liter diesel MK 1.

Omräknat i kronor
10 787 401 * 16,50 kr/liter (uppskattat snittpris) = 177 992 116 kr

Enligt uträkningar från Ecotree så binder ett genomsnittlig träd ungefär 25 kg Co2 per år.

Uppskattningen baseras på att en kubikmeter trä binder strax under ett ton koldioxid. Men sanningen är att ett träd i genomsnitt tar upp mellan 10 och 40 kg koldioxid varje år. Den exakta mängden beror på ett helt gäng faktorer. Men vi har räknat med ett genomsnitt på 25 kg Co2 per år.

Vårt minskade utsläpp  29018108 kg Co2 / 25 kg Co 2 = 1 160 724,32 träd.

1 ton Co2-utsläpp motsvarar ca 2900 mil med en genomsnittlig buss. 

Våra kunders 26 639 ton sparade Co2 * 2 900 mil = 77 253 100 mil

Jordens omkrets vid ekvatorn är 40 074 156 meter, vilket vi avrundar till ca 4 000 mil.

77 253 100 / 4 000 = 19 313 varv runt jorden med en genomsnittlig buss.

Varje person släpper enligt Naturvårdsverket ut ca 8 ton Co2/år. I ett normalstort hushåll har vi räknat med att det bor i genomsnitt 4 personer. Varje villa släpper då ut 8*4 = 32 ton Co2/år.

Drivecs kunder klimatneutraliserar då:
26 639 ton / 32 ton = 832 normalstora hushåll.

1 ton Co2 motsvarar ca 400 mil i bil.

400 * 3 = 1 200 mil = 3 ton Co2

26 639 / 3 = 8 8739 bilar med en körsträcka om 1 200 mil.

En genomsnittsvilla förbrukar enligt Naturvårdverket ca 25000kwh/år. Drivec minskar förbrukningen med ca 304 414 000 kwh per år och det motsvarar uppvärmningen av 12176 villor.

1 ton Co2 motsvarar 11110kwh

27400*11110=304 414 000kwh

Linköping minskade sina utsläpp med 42072 ton Co2 och Drivec minskade utsläppen med 27400ton det är 65% av Linköpings volymer.

Linköpingsvolymer motsvarar 76 fotbollsplaner klädda med solpaneler.

Drivec 76*0,65 = 49 fotbollsplaner = 350 525m2

En standard 50″ LCD-TV förbrukar ca 80 w/h = 0,08kwh

304 414 000 kwh =3 805 175 000 / 24 = 158 548 958 dagar /365 = 434 380 år

Lorem ipsum