Upplev kraften av Drivec Sustainable Suite

En unik möjlighet för dig att testa och utvärdera möjligheterna med hållbar körning och styrkan i att få full kontroll över din fordonsflottas status.

illu_easy_integrate

Testa själv på din egen fordonsflotta

Det är en sak att läsa om andra kunders erfarenheter av Drivec EcoDriving och Drivec VHM och en helt annan sak att testa under de unika förutsättningar som råder i din egen fordonsflotta och bland dina egna operatörer och kunder. Ett första steg i ett partnerskap kan därför vara att göra ett antal pilotinstallationer där vi tillsammans utvärderar vad Drivec kan betyda för dig.

Processen steg för steg

Analysen inleds med att vi fastställer hur många fordon som ska ingå i analysen. Antalet beror på storleken på din flotta och möjligheten att få ett representativt urval. Därefter genomförs av installation av hårdvara i de utvalda fordonen. Efter detta ges trafikledare och fleet managers en utbildning i systemet. Därefter tittar vi tillsammans med ledningen på förutsättningarna för att implementera systemet och validerar detta med användare och nyckelpersoner. Fas 1 avslutas med en 30 dagar lång nollmätningsperiod där vi mäter hur förarna kör utan EcoDriving.

I den andra fasen sker utbildning av organisationens pilotförare i EcoDriving. Nu är organisationen redo för att provköra med EcoDrivingstöd under en tvåmånadersperiod.

I analysfasen samlar Drivec körinformation och jämför utfallet mellan de EcoDriving-utbildade förarna mot ursprungsläget. Information om avvikelser i fordonsflottans status fångas av Drivec VHM och rapporteras löpande till ansvariga hos er. Under hela analysfasen finns Drivec med och följer er verksamhet och ger feedback kopplat till körbeteende och åtgärder kopplade till fordonshälsan.

Så fungerar det

FAS 1 – SÄTTA UPP GRUNDERNA OCH FÖRSTÅ NULÄGET

  Identifiera vilka fordon installationen ska ske på

  Installation av hårdvara för prova på-perioden

  Utbildning på portal för trafikledare/fleet managers

  Implementeringsworkshop med ledningsgrupp för att definiera förutsättningar för implementering av EcoDriving

  Intervjuer med nyckelpersoner och användare för att validera nuläge

  En månads testperiod för att samla data och skapa utgångsläget

FAS 2 – UTBILDNING OCH BETEENDEFÖRÄNDRINGAR

Förarutbildning EcoDriving

  Interface/skärm för förare installeras

  Två månaders testperiod för att identifiera förändringar

FAS 3 – ANALYS OCH NÄSTA STEG

  Löpande analys med Drivec Ecodriving

  Löpande analys med Drivec VHM

  Slutrapport och beslutsunderlag

Underlag för förbättring

Efter analysfasen så levererar Drivec en slutrapport till kund på EcoDriving, VHM och förutsättningar för fullskalig implementering. Rapporten innehåller såväl mjuka som hårda data som hämtats från system och träffar med medarbetarna under hela prova-påperioden. Ni kommer exempelvis kunna se ekonomisk information, hur mekanikerna upplevt fordonshälsan och hur det har påverkat deras arbete. Ni kommer också att få information om hur tjänsten bidragit till förändrade förarbeteenden och hur förändringsarbetet mottagits av förarna.

Kopplat till rapporten lämnas även ett beslutsunderlag baserat på den fortsatta kommersiella dialogen och uppsatta KPI:er.

Testa vårt prova på-erbjudande

Vårt prova på-erbjudande skräddarsys efter din fordonsflotta och antal testfordon som behöver vara med för att få ett så korrekt utfall som möjligt. Kontakta oss för att få en skarp offert.