Upplev kraften av Drivec Sustainable Suite

En unik möjlighet för dig att testa och utvärdera möjligheterna med hållbar körning och styrkan i att få full kontroll över din fordonsflottas status.

illu_easy_integrate

Testa själv på din egen fordonsflotta

Det är en sak att läsa om andra kunders erfarenheter av Drivec EcoDriving och Drivec VHM och en helt annan sak att testa under de unika förutsättningar som råder i din egen fordonsflotta och bland dina egna operatörer och kunder. Ett första steg i ett partnerskap kan därför vara att göra ett antal pilotinstallationer där vi tillsammans utvärderar vad Drivec kan betyda för dig.

Processen steg för steg

Analysen inleds med att vi fastställer hur många fordon som ska ingå i analysen. Antalet beror på storleken på din flotta och möjligheten att få ett representativt urval. Med utgångspunkt i detta urval genomför vi sedan en komplett analys i åtta steg.

Analysen pågår under två månader där Drivec samlar kör­information och jämför utfallet mellan de EcoDriving-­utbildade förarna mot de icke utbildade förare. Information om avvikelser i fordonsflottans status fångas av Drivec VHM och rapporteras löpande till ansvariga hos er.

Under hela analysfasen finns Drivec med och följer er verksamhet och ger feedback kopplat till körbeteende och åtgärder kopplade till fordonshälsan.

Så fungerar det

  Identifiera vilka fordon installationen ska ske på

  Installation av hårdvara för prova på-perioden

  Utbildning på portal för trafikledare/fleet managers

  En månads testperiod för att samla data och skapa utgångsläget

  Utbildning av förare

  Interface/skärm för förare installeras

  Löpande analys med Drivec Ecodriving

  Löpande analys med Drivec VHM

  Två månaders testperiod för att identifiera förändringar

  Slutrapport och beslutsunderlag

Underlag för förbättring

Efter analysfasen så levererar Drivec en slutrapport till kund på EcoDriving och VHM. Rapporten innehåller såväl mjuka som hårda data, så som ekonomisk information, hur mekanikerna upplevt fordonshälsan samt hur det har påverkat deras arbete och information om hur tjänsten bidragit till fler korrigerande åtgärder och mindre återkommande fel och genom det högre leverans i form av fordon som rullar på vägarna.

Kopplat till rapporten lämnas även ett beslutsunderlag baserat på den fortsatta kommersiella dialogen och uppsatta KPI:er. Om ni väljer att gå vidare upprättas även en implementationsplan för projektet.

Testa vårt prova på-erbjudande

Vårt prova på-erbjudande skräddarsys efter din fordonsflotta och antal testfordon som behöver vara med för att få ett så korrekt utfall som möjligt. Kontakta oss för att få en skarp offert.