Vad tycker våra kunder?

KE's Bussar

Tjänst: Sustainable Suite

”Med våra ca 70 bussar i linjetrafik, skoltrafik och beställningstrafik är drivmedel och underhåll några av de allra största kostnaderna för oss på KE´s Bussar. Därför valde vi att investera i Drivecs unika lösning Sustainable Suite. Vi såg två stora fördelar med deras lösningar, dels att vi skulle kunna spara pengar som vi istället kunde använda för att utveckla verksamheten, och dels att vi själva skulle få bättre koll i verkstaden.

Idag har vi järnkoll på statusen på våra bussar, samtidigt som förarna är mer uppmärksamma på sin förbrukning och sitt körbeteende. Och det är i samspelet mellan förarnas engagemang och fordonens status som möjliggjort besparingar för oss, både i pengar och för miljön. Exempelvis kom en av våra förare in och var fundersam över varför han hade fått ökad överförbrukning på en sträcka som han kört många gånger förut trots att han kört lika sparsamt. När vi tittade närmare på det så visade sig att värmaren låg och tjuvade och därför drog upp överförbrukning. Och vi har sett fler exempel på hur de båda systemen stödjer varandra, bland annat gör lågt lufttryck i däcken eller dåliga bromsar det ju också omöjligt för förarna att köra sparsamt.”

Carl-Johan Elofsson
Verkstadsansvarig
KE’s Bussar

Nobina

Tjänst: EcoDriving

”Vi valde Drivec EcoDriving för att kunna följa upp miljövänlig körning hos våra förare på ett bra sätt. Det är jätteviktigt att det är förarens påverkan som mäts, inte andra faktorer. Inom Nobina finns många olika busstyper som trafikerar hela Norden och Drivec EcoDriving ger oss möjligheten att följa utvecklingen och göra jämförelser oavsett vilken buss eller sträcka som körs. Arbetet har lett till 7–12 % bränslebesparing per år och minskade koldioxidutsläpp. Dessutom leder den planerade körstilen även till kundvänligare körning, färre skador och mindre slitage på bussar och vägar. I Drivec har vi en engagerad och innovativ samarbetspartner som tillsammans med oss jobbar aktivt för att uppnå förbättringar!”

Anna Jonasson
Operativ chef
Nobina

ON_Akeri

Oskarsson & Nilsson Åkeri AB

Tjänst: EcoDriving

“I vår verksamhet lägger vi stort fokus på miljöarbetet. I våra bilar har vi installerat Drivecs EcoDriving för att minska vår miljöpåverkan. Våra chaufförer utbildas kontinuerligt i sparsam körning och blir också belönade om de lyckas minska bränsleförbrukningen. På så sätt har vi minskade bränsle- och underhållskostnader på bilarna. Ett exempel på detta är att bränsleförbrukningen per fordon successivt har sjunkit med drygt 10 % vilket innebär ca 7 800 liter per fordon och år.”

Jerry Nilsson
VD
Oskarsson & Nilsson Åkeri AB

Skånetrafiken

Tjänst: Vehicle Health Management

”Vi använder idag Drivec VHM för att hjälpa våra operatörer att i realtid finna eventuella fel och därmed kunna korrigera med snabba insatser.

Vi skiftar fokus ifrån att arbeta reaktivt till att arbeta proaktivt och där hjälper Drivec oss att operativt förebygga driftstörningar och därmed öka kundnöjdheten.”

Peter Larsson
Förvaltare/utvecklare fordonsteknik
Skånetrafiken