KE's Bussar

Tjänst: Sustainable Suite

”Med våra ca 70 bussar i linjetrafik, skoltrafik och beställningstrafik är drivmedel och underhåll några av de allra största kostnaderna för oss på KE´s Bussar. Därför valde vi att investera i Drivecs unika lösning Sustainable Suite. Vi såg två stora fördelar med deras lösningar, dels att vi skulle kunna spara pengar som vi istället kunde använda för att utveckla verksamheten, och dels att vi själva skulle få bättre koll i verkstaden.

Idag har vi järnkoll på statusen på våra bussar, samtidigt som förarna är mer uppmärksamma på sin förbrukning och sitt körbeteende. Och det är i samspelet mellan förarnas engagemang och fordonens status som möjliggjort besparingar för oss, både i pengar och för miljön. Exempelvis kom en av våra förare in och var fundersam över varför han hade fått ökad överförbrukning på en sträcka som han kört många gånger förut trots att han kört lika sparsamt. När vi tittade närmare på det så visade sig att värmaren låg och tjuvade och därför drog upp överförbrukning. Och vi har sett fler exempel på hur de båda systemen stödjer varandra, bland annat gör lågt lufttryck i däcken eller dåliga bromsar det ju också omöjligt för förarna att köra sparsamt.”

Carl-Johan Elofsson
Verkstadsansvarig
KE’s Bussar

Nobina

Tjänst: Sustainable Suite (Ecodriving och Fordonshälsa)

”Vi valde Drivec för att deras produkter ger en tydlig effekt på koncernens bränsleförbrukning och därmed ett starkt bidrag till vårt hållbarhetsarbete. Dessutom hjälper den våra förare till en planerad och mjukare körstil vilket leder till en trevligare upplevelse för våra kunder, färre skador och mindre slitage på bussarna. Vad gäller prediktivt underhåll ser vi stor potential i kostnadsbesparing men även en trafik som drabbas av färre inställda eller avbrutna turer på grund av tekniska fel. Att använda all den data som genereras och möjliggöra för förare, gruppchefer, verkstadspersonal etc. att kunna agera proaktivt och i realtid är en stor fördel med Drivecs lösning.

Sen har vi ett bra samarbete där Drivec är en nyfiken och kunnig partner som hela tiden arbetar aktivt för att utöka och förbättra sina tjänster och därmed värdet för oss av den information som finns ombord på vår flotta.”

Erik Thoren
Head of Vehicle IT and Onboard Systems
Nobina

Skånetrafiken

Tjänst: Vehicle Health Management

”Vi använder idag Drivec VHM för att hjälpa våra operatörer att i realtid finna eventuella fel och därmed kunna korrigera med snabba insatser.

Vi skiftar fokus ifrån att arbeta reaktivt till att arbeta proaktivt och där hjälper Drivec oss att operativt förebygga driftstörningar och därmed öka kundnöjdheten.”

Peter Larsson
Förvaltare/utvecklare fordonsteknik
Skånetrafiken