Nobina

”Vi valde Drivec EcoDriving för att kunna följa upp miljövänlig körning hos våra förare på ett bra sätt. Det är jätteviktigt att det är förarens påverkan som mäts, inte andra faktorer. Inom Nobina finns många olika busstyper som trafikerar hela Norden och Drivec EcoDriving ger oss möjligheten att följa utvecklingen och göra jämförelser oavsett vilken buss eller sträcka som körs. Arbetet har lett till 7–12 % bränslebesparing per år och minskade koldioxidutsläpp. Dessutom leder den planerade körstilen även till kundvänligare körning, färre skador och mindre slitage på bussar och vägar. I Drivec har vi en engagerad och innovativ samarbetspartner som tillsammans med oss jobbar aktivt för att uppnå förbättringar!”

Anna Jonasson
Operativ chef
Nobina

ON_Akeri

Oskarsson & Nilsson Åkeri AB

“I vår verksamhet lägger vi stort fokus på miljöarbetet. I våra bilar har vi installerat Drivecs EcoDriving för att minska vår miljöpåverkan. Våra chaufförer utbildas kontinuerligt i sparsam körning och blir också belönade om de lyckas minska bränsleförbrukningen. På så sätt har vi minskade bränsle- och underhållskostnader på bilarna. Ett exempel på detta är att bränsleförbrukningen per fordon successivt har sjunkit med drygt 10 % vilket innebär ca 7 800 liter per fordon och år.”

Jerry Nilsson
VD
Oskarsson & Nilsson Åkeri AB

Skånetrafiken

”Vi använder idag Drivec VHM för att hjälpa våra operatörer att i realtid finna eventuella fel och därmed kunna korrigera med snabba insatser.

Vi skiftar fokus ifrån att arbeta reaktivt till att arbeta proaktivt och där hjälper Drivec oss att operativt förebygga driftstörningar och därmed öka kundnöjdheten.”

Peter Larsson
Förvaltare/utvecklare fordonsteknik
Skånetrafiken