Falu Energi & Vatten testar Drivec Sustainable Suite

Falu Energi & Vatten ska testa Drivecs system för ecodriving och fordonshälsa på tre av sina renhållningsfordon.

– Vi tar steget in i en ny bransch med höga förbrukningstal där det finns stor besparingspotential, säger Mikael Gabrielsson, marknadschef på Drivec.

Renhållningsfordon har generellt en ryckig körning med många start och stopp och förbrukar därför mycket bränsle. I ett pilotprojekt där tre fordon ingår ska Falu Energi & Vatten nu undersöka om det går att få en jämnare körning som leder till minskade bränslekostnader och mindre slitage på fordonen.

– Vi börjar med att samla in data om fordonen för att göra en nulägesanalys. Därefter ska skärmen in i fordonen, förarna utbildas och de ska börja jobba aktivt med systemet för både ecodriving och fordonshälsa, berättar Mikael Gabrielsson.

Drivec har stora förhoppningar på pilotprojektet.

– Det är en för oss ny bransch där vi vet att det finns stora möjligheter för aktörerna att spara pengar. Om testerna i Falu Energi & Vatten faller väl ut är det mycket möjligt att fler i renhållningsbranschen blir intresserade av våra produkter, säger Mikael Gabrielsson.

Dela på Linkedin