Fordonshälsa

Drivec Vehicle Health Management (VHM) är ett system som hjälper dig att hålla koll på statusen på alla individuella fordon, dessutom ger det dig en bra överblick över det totala slitaget på hela din flotta. Drivec VHM bygger sin kunskap med hjälp av ett unikt AI vilket skapar möjlighet att snabbt upptäcka avvikelser som exempelvis höga motortemperaturer, problem i drivlinan, bromsslitage eller felaktigt oljetryck.

Drivec VHM är enkelt att starta upp och fungerar på alla typer av fordon.

Med vårt system hjälper vi dig att:

 • Förutse och åtgärda fel innan de faktiskt uppstår.
 • Öka nyttjandegraden av dina fordon genom bättre underhållsplanering
 • Förbättra fordonets eller flottans tillförlitlighet genom en mer ingående förståelse av systemets realtidshälsa och genomföra prognosbaserat samt förebyggande underhåll.
 • Minska onödigt och oplanerat underhåll.

Den artificiella intelligensen i Drivec VHM övervakar varje enskilt fordon i flottan. Fordonen skickar data till Drivec Cloud.

I 80 % av fallen upptäcker Drivec VHM avvikelser mer än 72 timmar innan de blir allvarliga fel. När ett avvikande beteende upptäcks skickas en varning till ansvarig mekaniker.

Mekaniker vidtar nödvändiga åtgärder.

Mekanikern har sedan möjlighet att följa upp och verifiera att felet verkligen avhjälpts genom att gå in och titta i Drivec VHM.

Vill du testa Drivec VHM?

Drivec Analysis låter dig testa både VHM och EcoDriving i din egen fordonsmiljö. Här får du en försmak av vad en bättre kontroll över din fordonsflottas status skulle innebära. Systemet pilotinstalleras i ett antal av dina fordon. Under analysperioden redovisas information rörande fordonens hälsa till nyckelpersoner i företaget som i sin tur hanterar ärendena. Genom att jämföra de avvikelser som endast systemet kan upptäcka med manuell felrapportering utvärderas effekten av Drivec VHM.

Under hela analysperioden sker en löpande dialog där utfall mot satta mål sammanställs och utvärderas. Efter genomförd period levererar Drivec en slutrapport. Rapporten innehåller dels hårda ekonomiska data men även mjuka parametrar som hur mekanikerna upplevt att Drivec har påverkat deras arbete samt hur detta lett till fler fordon som rullar.

Drivec Analysis är ett startpaket som låter dig testa hur det är att arbeta med fordonshälsa för din fordonsflotta. I analyspaketet ingår:

 • Komplett uppsättning av hårdvara
 • Utbildning av förare och portalanvändare
 • Tillgång till Drivec Vehicle Health Management (och Drivec EcoDriving)
 • Löpande analys och utvärdering
 • Slutrapport och beslutsunderlag

Tekniken bakom Drivec VHM

Drivec_Cloud_RGB
Drivec_Cloud_laptop_400x240

Drivec Cloud ansluter ditt fordon till den molnbaserade portalen som i realtid låter dig följa din fordonsflotta. Drivec Cloud kan även kommunicera med dina andra FMS-system.

Om Drivec Cloud:

 • Realtidskommunikation med ca 80 parametrar per minut
 • Kundportal med rapportering av exempelvis bränsleekonomi, miljöpåverkan, fordonshälsa, och förarbeteende
Drivec_Bridge_RGB
Drivec_Bridge_produkt_400x240

Drivec Bridge är basen för alla produkter och den enhet som samlar in, tolkar och bearbetar data från ditt fordon. Om du redan har en kommunikationslösning i ditt fordon behöver du inte investera i en ny sådan.

Om Drivec Bridge:

 • Uppfyller senaste standards inom FMS
 • Enkel inkoppling och fjärruppdatering
 • Hög prestanda och säker konstruktion
 • Fordonsinformation från flera källor, som CAN-buss, J1708, 1-wire, rs-232, analoga/digitala portar och sensorer
 • Bakåtkompatibel för äldre fordon med EDC
 • Samlad data skickas med TCP/IP-protokoll
 • 3-axlig accelerometer

Ladda ner produktblad

Vad kul att du är intresserad av veta mer om vårt paketerbjudande Drivec Analysis. Ange dina kontaktuppgifter nedanför så får du ett automatiskt mail med produktbladet.